ทัวร์โรงงาน

ที่อยู่ของโรงงานของเราอยู่ที่อาคาร 5 เลขที่ 585 ถนนจินบี เขตเฟิงเซียน เซี่ยงไฮ้ ครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรมีทีมงาน R & D มากกว่า 20 คน พนักงานมากกว่า 100 คน